Basisverzekering

De prijs voor een basisverzekering komt uit op ongeveer 1400 euro per jaar. Dat is de zogeheten nominale premie. In de toekomst stijgt dat bedrag, naar verwachting.

Natura

De restitutiepolis zal naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen. Dat houdt in dat de verzekerde niet langer zelf de keuze heeft voor een ziekenhuis, fysiotherapeut of andere specialist. De zorgverzekeraar bepaalt naar welke zorgaanbieder de patiënt gaat. De zorgverzekeraar vergoedt alleen nog medische hulp van zorgaanbieders waar zij een contract mee heeft. Wie toch zelf de keuze wil houden, betaalt alle kosten zelf.Wat kunnen we verwachten van zorgverzekering 2014

De regering heeft wel een wijziging in de wet hiervoor aangebracht: de verzekeraar is verplicht om verzekerden tijdig op de hoogte te stellen over de contracten. Als de zorgverzekering geen contract heeft met een bepaalde fysiotherapeut, logopedist of ander medisch specialist, moet dat gemeld worden aan de verzekerde. Zo komt de patiënt niet voor hoge kosten te staan.

Aanvullende verzekeringen

In de toekomst kan men nog steeds aanvullende verzekeringen afsluiten. Dit blijft hetzelfde. De overheid concentreert zich vooral op bezuinigingen in de basiszorg. De verklaring daarvoor is logisch: iedere Nederlander van achttien jaar en ouder heeft te maken met het basispakket. Daar zijn dus ook de besparingen te halen.

Het eigen risico

Naar verwachting zal het eigen risico nog verder stijgen. Dat komt overeen met de trend: de afgelopen jaren is het eigen risico alleen maar gestegen. In 2011 bedroeg het eigen risico nog 170 euro. In 2012 was dat 220 euro. In 2018 ging het eigen risico omhoog naar 385 euro.

Aangezien de zorgminister flinke bezuinigingen moet doorvoeren, is het logisch dat volgend jaar het eigen risico omhoog gaat.Lees verder